Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej.