Powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2019 roku zadania pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie”