Zarządzenie w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2020 oraz maksymalnej wartości jednego projektu.