Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego i, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.