Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.