Przeznaczenie do oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II 59 - publikacja wykazu nieruchomości.