Data posiedzenia:
2019-01-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 62,63,64,65 i 61
4. Informacja na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, ustawy krajobrazowej.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 60.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego nr druku 69.
7. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2019.
8. Przyjęcie protokołów nr 1/18, 2/18 i 3/19 z posiedzeń komisji w dniach 10 i 17 grudnia 2018 r. oraz w dniu 7 stycznia 2019 r.
9.. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.