Data posiedzenia:
2018-12-17

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042 (druk nr 903).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piekary Śląskie na 2019 rok (druk nr 904).
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 40, 41, 42, 43 oraz 16.
6. Sprawy bieżące