Zarzadzenie w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. "Rozwój sportów wodnych część 1 skierowana do zuchów i dzieci młodszych" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.