Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.567.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania do zarządzania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich części nieruchomości zabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Jana Długosza 92.