Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Lotników.