Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bazarowej - publikacja wykazu nieruchomości.