Obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej w rejonie ulicy Kamiennej.