Zarządzenie w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2019 r. w układzie zadaniowym.