Data posiedzenia:
2018-12-10

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie.
5. Wybór Sekretarza stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie.
6. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Budżetu Miasta Piekary Śląskie na rok 2019.
7. Sprawy bieżące.