Data posiedzenia:
2019-01-07

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 48, 49 i 54.
4. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 52.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.