Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0151-498/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych, wyznaczenia kierownika i wprowadzenia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta Piekary Śląskie