Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie.