Druk nr 68 - projekt uchwały w sprawie oddelegowania czterech przedstawicieli do składu Kapituły tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie" w kadencji 2018-2023