Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.