Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr ORo.0050.646.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Piekary Śląskie.