Zarządzenie w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.