Zarządzenie w sprawie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.