Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bytomskiej - publikacja wykazu nieruchomości.