Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2018 r. w układzie zadaniowym.