Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2042.