Oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej na okres 3 miesięcy.