Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Instalowanie barierek ochronnych, znaków drogowych itp. łącznie z konserwacją i ich utrzymaniem na terenie Miasta Piekary Śląskie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”