Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.