Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji weksli w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.