Obciążenie służebnością gruntową gminnej nieruchomości przy ulicy Oświęcimskiej.