Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia w dniu 31.12.2018 r. Inwentaryzacji stanu środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.