Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu miasta Piekary Śląskie w roku 2019".