Przejęcie na własność Gminy Piekary Śląskie pojazdu usuniętego z drogi.