Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Józefa Hallera 2 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.