Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Piekary Śląskie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”