Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy  zadania pod nazwą: Budowa drogi połączenia ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską w Piekarach Śląskich. Etap I.