Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Gen. Jana Sadowskiego.