Druk nr 27 - projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie i ustalenia przedmiotu jej działania