Druk nr 25 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie i ustalenia zakresu jej działania