Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami remontowymi budynku młyna położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Sadowskiego”.