Druk nr 13 - projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Piekarach Śląskich