Przekazanie do zarządzania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 nieruchomości lokalowej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Stanisława Maczka 12/3/8.