Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.