Ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomość lokalową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Ks. Jakuba Raczkowskiego 6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.