Ogłoszenie wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową (działka nr 2531/113, o pow. 0,1005 ha), położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Darwina (w sąsiedztwie posesji nr 20), przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.