Przyznano prawo do korzystania z herbu Miasta Piekary Śląskie, Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Piekarach Śląskich.