Data posiedzenia:
2018-10-16

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 37/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 września 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 4 października 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 4 października 2018 r.
6. Wnioski radnych i sprawy bieżące.