W sprawie:
zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku

Data uchwaly:
2018-10-16

Numer uchwaly:
LVII/666/18

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2019 roku

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6553