Informacja za okres międzysesyjny od 20.09.2018 r. do 08.10.2018 r.